Giếng nước cổ hơn 100 tuổi, to như cái ao chưa bao giờ cạn

0
4495

Giếng cổ nằm giữa cánh đồng Hưng Nhơn (Phú Tân, An Giang) rộng 5 m, mạch ngầm từ độ sâu 2,5 m, trông như cái ao, hơn 100 năm qua không cạn nước.

Thanh Hà